Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z przepisami Prawa Konsumenta (Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827):

•  Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji na adres info@shopaholicdolls.com

• Zwrotu produktu można dokonać jedynie kiedy produkt ma oryginalne metki i nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania. 

• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Pomadka nie w naszej standardowej ofercie, zamawiana na zyczenie klienta).

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W  przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WYMIANA

W przypadku kiedy otrzymany produkt nie spełnia Państwa oczekiwań względem jakosci lub atrybutów, proponujemy wymianę produktu.

Aby skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli zweryfikować stan magazynoway pożądanego produktu.

Koszty dostawy wymienianego produktu lezą po stronie Klienta.

Po uzyskaniu telefonicznej lub mejlowej akceptacji wymiany prosimy o odesłanie produktu na nasz adres:

Shopaholicdolls.com

MISBHV CONCIERGE LLC

Long Island City, NY 11101

Stany Zjednoczone